Hình thức giao nhận thầu

HÌNH THỨC GIAO NHẬN THẦU

CMC cung cấp đến khách hàng ba (03) hình thức giao nhận thầu:

Cac-hinh-thuc-giao-nhan-thau