Quy trình thực hiện – Chi phí

1. QUI TRÌNH THỰC HIỆN
  • Công ty và chủ đầu tư thảo luận với nhau về thời gian thi công, chủng loại vật liệu, điều kiện thanh toán, thông tin liên quan…
  • Công ty chuyển báo giá thiết kế, mẫu hợp đồng, phụ lục hợp đồng,… cho chủ đầu tư.
  • Thỏa thuận cụ thể về thời gian thi công, trách nhiệm của các bên liên quan.
  • Ký hợp đồng.
  • Triển khai hợp đồng.
  • Hoàn thành công trình, chấm dứt hợp đồng thi công.
  • Bảo hành công trình sau khi thi công xong.
2. CHI PHÍ THI CÔNG
  • Chi phí thầu nhân công : theo chi phí nhân công trên 1m2 sàn xây dựng từ 850.000 đồng đến 1.000.000 đồng .
  • Chi phí thầu phần thô : 3.000.000 – 3.400.000/m2 sàn xây dựng. Chi phí thi công cho mỗi khách hàng không giống nhau phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình.
  • Chi phí thầu trọn gói : Giá từ 5.000.000/m2 sàn xây dựng và  phụ thuộc vào độ phức tạp của từng công trình.