Bảng giá sơn

Bảng giá dịch vụ

Mọi chi tiết xin liên hệ

Công ty CP Sơn và Hóa chất CMC

Tel: (84-58) 224 9999

Cell: (84-0) 914034201

E-mail: info@cmcpaint.vn

Hoặc tham khảo các loại sơn hiện có của chúng tôi qua website: www.cmcpaint.vn