Biệt thự V6-B9 Anh Nguyễn, Nha Trang

Biệt thự V6, B17 – Khu đô thị sinh thái nghĩ dưỡng Quốc tế OceanFront

Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Thiên Lý

Địa chỉ công trình : Biệt thự V6-B9 Anh Nguyễn, Nha Trang

Năm: 2013