Villa V6-B17 Ocean Front – Nha Trang

Biệt thự V6, B17 – Khu đô thị sinh thái nghĩ dưỡng Quốc tế OceanFront

Investor: Ms Nguyễn Thiên Lý

Site Address :Villa V6-B9 Anh Nguyen, Nha Trang

Year: 2013