tang-qua-tet-cong-nhan-2014-1

New year presents for workers

Tang-qua-tet-cong-nhan-2014

[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-1.JPG]560
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-10.JPG]500
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-11.JPG]400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-12.JPG]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-13.JPG]290
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-14.JPG]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-15.JPG]300
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-16.JPG]330
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-17.JPG]180
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-18.JPG]230
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-2.JPG]210
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-28.JPG]250
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-3.JPG]230
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-4.JPG]240
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-5.JPG]190
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-6.JPG]160
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-7.JPG]140
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-8.JPG]120
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-9.JPG]100
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014.JPG]130
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-19.JPG]100
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-20.JPG]110
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-21.JPG]130
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-22.JPG]160
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-23.JPG]120
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-24.JPG]120
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-25.JPG]100
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-26.JPG]100
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Tang-qua-tet-cong-nhan-2014/thumbs/thumbs_tang-qua-tet-cong-nhan-2014-27.JPG]120
du-lich-i-resort-anh-dai-dien

I-resort Trip

Du lịch I-resort

[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-12.jpg]930
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-11.jpg]770
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-10.jpg]590
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-1.jpg]600
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-13.jpg]630
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-14.jpg]640
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-15.jpg]510
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-16.jpg]491
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-17.jpg]430
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-18.jpg]410
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-2.jpg]400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-3.jpg]400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-4.jpg]390
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-5.jpg]390
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-6.jpg]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-7.jpg]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-8.jpg]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Du-lich-i-resort/thumbs/thumbs_du-lich-i-resort-9.jpg]290
Thể thao xe đạp

Cycling sport

Liên kết đào tạo

Education Cooperation

Làng rác

Vinh Luong (Garbage Village)

Trao học bổng

Vinh Truong Scholarship