Kiểm tra cốt thép đảm bảo đúng vị trí khi thi công

Trong quá trình thi công có nhiều tác động làm xê dịch vị trí cốt thép đã được nghiệm thu trước khi đổ bê tông như đi lại trên cốt thép, dẵm bẹp cốt thép vai bò ở các gối tựa, sự đầm bê tông khi tỳ chày đầm vào cốt thép, sự va đập cơ học làm móp các khung cốt thép, vỡ các miếng kê, lệch các miếng kê.

Sự thường trực của công nhân đảm bảo sửa những lỗi này là bắt buộc. Không có thợ sắt trực khi đổ bê tông sẽ dẫn đến sai hỏng đáng trách mà thiếu vắng người nắn chỉnh. Thiếu công nhân trực cốp-pha và công nhân trực sửa cốt thép thì chưa nên tiến hành đổ bê tông.

Kiem-tra-cot-thep-dung-vi-tri

Kết cấu chịu lực bê tông cốt thép là rất quan trọng nhằm đảm bảo các chức năng và tính bền vững của cấu trúc, phải được sự chứng kiến ​​của kỹ sư tư vấn để đảm bảo chất lượng công việc của nhà thầu là cần thiết.

Việc kiểm tra có thể tham khảo bảng sau:

Công tác cần kiểm tra Phương pháp kiểm tra Yêu cầu của kiểm tra Tần suất kiểm tra
1 2 3 4
Vật liệu cốt thép Theo phiếu giao hàng, chứng chỉ, catalogue, quan sát bằng mắt Có catalogue, có chứng chỉ và hàng giao đúng catalogue Mỗi lần nhận hàng
Đo kiểm lại đường kính cốt thép hoặc cân để định ra đường kính danh nghĩa của cốt vằn Đồng đều về kích thước tiết diện, đúng đường kính yêu cầu Mỗi lần nhận hàng
Thử mẫu theo TCVN 197-85, TCVN 198-85 Đảm bảo theo yêu cầu thiết kế Trước khi gia công
Quan sát bên ngoài thanh thép Bằng mắt thường Bề mặt  sạch, không bị móp, bẹp Trước khi gia công
Quan sát việc cắt, uốn cốt thép Bằng mắt thường Đảm bảo qui trình kỹ thuật Khi gia công
Thanh thép đã uốn Đo bằng thước Sai lệch phải nhỏ hơn số hơn số liệu đã qui định Cứ 100 thanh lấy 5 thanh để kiểm tra
Công tác hàn cốt thép Thiết bị hàn Đảm bảo các thông số Trước khi hàn và định kỳ 3 tháng 1 lần
Bậc thợ hàn đáp ứngHàn mẫu thử Bậc thợ đúng qui định Trước khi tiến hành hàn
Thiết bị hàn Đảm bảo các thông số Trước khi hàn và định kỳ 3 tháng 1 lần
Bậc thợ hàn đáp ứngHàn mẫu thử Bậc thợ đúng qui định Trước khi tiến hành hàn
Bằng mắt thường và thước đo Mối hàn đáp ứng số liệu yêu cầu Khi hàn xong và nghiệm thu
Thí nghiệm mẫu Đảm bảo các chỉ tiêuNếu có mẫu không đạt phải kiểm tra lại với số mẫu gấp đôi Cứ 100 mối hàn lấy 3 mẫu để kiểm tra cường độ
Kiểm tra siêu âm TCVN 1548-85 Phải đảm bảo chất lượng Khi có nghi ngờ hoặc khi cần thiết
Thép chờ và chi tiết đặt sẵn Xác định vị trí, kích thước và số lượng bằng biện pháp thích hợp Đạt các yêu cầu trong thiết kế Trước khi đổ bê tông
Nối buộc cốt thép Quan sát bằng mắt thường, đo bằng mắt Đảm bảo đoạn chồng nối Trong và sau khi tạo khung cốt thép
Lắp dựng cốt thép Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng thước Lắp dựng đúng kỹ thuật.Chủng loại, vị trí và kích thước đúng thiết kếSai lệch trong phạm vi quy định Quá trình tổ hợp cốt thép của kết cấu và khi nghiệm thu
Con kê, vật kê Bằng mắt, đo bằng thước Đảm bảo đúng qui định Quá trình tổ hợp cốt thép
Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép Kiểm tra điện từ theo TCXD 240-2000 Theo đúng qui định cho từng loại kết cấu Quá trình lắp dựng và nghiệm thu
Thay đổi cốt thép Theo tính toán Khi gặp khó khăn cần thay Trước khi gia công cốt thép