Ép cọc công trình Tổ hợp khách sạn 1 – Champa Island

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Trung Tín

Địa chỉ công trình: 304 Đường 2 tháng 4, P.Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2014