Dự án Biệt thự LK39 Lô 10-11 – Khu đô thị Mỹ Gia

Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Thị Diễm Ngọc và Bà Đỗ Phương Chi

Địa chỉ công trình: Biệt thự LK39 Lô 10-11 – Khu đô thị Mỹ Gia, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2013