Biệt thự LKV05 An Viên

Chủ đầu tư: Ông Lê Đức Phúc

Địa chỉ công trình: Biệt thự LKV05 – Khu đô thị Biển An Viên, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2013