Thành công giữ vững Hệ thống Quản lý Chất lượng – ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống quản lý khoa học, chặt chẽ đã được quốc tế công nhận. Một Doanh nghiệp muốn liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao, doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặt chẽ như ISO 9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có.

 

iso-9001-2008

Chứng nhận ISO 9001:2008 của CMC Corporation

 

Kiên định mục tiêu lấy chất lượng làm nền tảng cho sự phát triển, ngay từ khi thành lập, CMC đã tập trung xây dựng các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, không ngừng nỗ lực nhằm thỏa mãn khách hàng. Với sự cố gắng đó, năm 2010, CMC chính thức được Viện Tiêu chuẩn Anh BSI cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Sau 03 năm hoạt động, tháng 8/2013, CMC đã có buổi đánh giá kiểm tra tái chứng nhận với đại diện của BSI. Với kinh nghiệm làm việc cùng trang bị kiến thức vững vàng, tập thể CB-CNV CMC đã thành công giữ vững Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, giữ vững định hướng, mục tiêu và tâm huyết của Ban Giám Đốc.

Thành công trong việc tái chứng nhận ISO 9001:2008 lần 2 là bằng chứng cho sự phấn đấu không ngừng nghỉ, thể hiện quyết tâm của tập thể CMC  trong công cuộc chinh phục niềm tin nơi khách hàng.

Theo CMC Corporation