Khách sạn Royal Gate – Nha Trang

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Trường An

Địa chỉ công trình: 1/1-1/2-1/3-1/4 Trần Quang Khải, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2014