Nhà phố – 02 Ngô Đức Kế, Nha Trang

Chủ đầu tư: Ông Đỗ Văn Minh và Bà Nguyễn Thị Minh Hải

Địa chỉ công trình: 02 Ngô Đức Kế, P. Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm: 2013