Nhà phố 01 Ngô Gia Tự

Chủ đầu tư: Ông Hồ Văn Bé & Bà Nguyễn Thị Phiến

Địa chỉ công trình: Số 01 Ngô Gia Tự, P.Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2012