Lô 87 Đường B1 Vĩnh Điềm Trung

Chủ đầu tư: Ông Bùi Phúc Hưng & Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Địa chỉ công trình: Lô 87, Đường B1, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung

Năm thực hiện: 2012