Khách sạn Golden Beach – 109 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang

Khach-san-An-Khanh

[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_Khach-san-an-khanh.jpg]2771
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-1-ks-an-khanh.jpg]2650
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-2-3-4-5-ks-an-khanh.jpg]2210
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-6-ks-an-khanh.jpg]1940
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-7-ks-an-khanh.jpg]1770
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-8-ks-an-khanh.jpg]1750
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-9-10-11-ks-an-khanh.jpg]1700
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-san-thuong-ks-an-khanh.jpg]1630
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-tang-ham-ks-an-khanh.jpg]1400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-tang-lung-ks-an-khanh.jpg]1440
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-tang-tret-ks-an-khanh.jpg]1340
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mat-dung-ks-an-khanh.jpg]1260
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mat-cat-ks-an-khanh.jpg]1270

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV Trường Anh

Địa chỉ công trình: 109 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm: 2013