Khách sạn Golden Beach – 109 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang

Khach-san-An-Khanh

[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_Khach-san-an-khanh.jpg]2741
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-1-ks-an-khanh.jpg]2620
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-2-3-4-5-ks-an-khanh.jpg]2180
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-6-ks-an-khanh.jpg]1910
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-7-ks-an-khanh.jpg]1730
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-8-ks-an-khanh.jpg]1730
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-lau-9-10-11-ks-an-khanh.jpg]1670
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-san-thuong-ks-an-khanh.jpg]1620
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-tang-ham-ks-an-khanh.jpg]1400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-tang-lung-ks-an-khanh.jpg]1440
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mb-tang-tret-ks-an-khanh.jpg]1330
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mat-dung-ks-an-khanh.jpg]1250
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/Khach-san-An-Khanh/thumbs/thumbs_mat-cat-ks-an-khanh.jpg]1260

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV Trường Anh

Địa chỉ công trình: 109 Nguyễn Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm: 2013