Biệt thự LK41 Lô 02 – Mỹ Gia

Chủ đầu tư: Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Địa chỉ công trình: Biệt thự LK41 Lô 02 – Khu đô thị Mỹ Gia, P.Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2013