Biệt thự V6-B9 Anh Nguyễn

biet-thu-v6-b9-anh-nguyen

[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MD-1-3.jpg]910
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MD-3-1.jpg]850
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MD-A-E.jpg]750
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MD-E-A.jpg]650
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MB-ham-v6-b9.jpg]580
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MB-tang-1-v6-b9.jpg]560
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MB-tang-2-v6-b9.jpg]520
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MB-tang-mai-v6-b9.jpg]460
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MC-A-A-v6-b9.jpg]400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_MC-B-B-v6-b9.jpg]420
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_Phoi-canh-BT-V6-B9-Anh-Nguyen-01.jpg]520
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_Phoi-canh-BT-V6-B9-Anh-Nguyen.jpg]470
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_so-do-khu-dat-v6-b9.jpg]450
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_Do-be-tong-garage-v6-b9-1.jpg]500
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_Do-be-tong-garage-v6-b9-2.jpg]390
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_Do-be-tong-garage-v6-b9-3.jpg]400
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_Do-be-tong-garage-v6-b9.jpg]380
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-1-v6-b9-1.jpg]360
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-1-v6-b9-2.jpg]380
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-1-v6-b9-3.jpg]390
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-1-v6-b9-4.jpg]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-1-v6-b9.jpg]360
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-2-v6-b9-1.jpg]340
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-2-v6-b9-2.jpg]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-2-v6-b9-3.jpg]330
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-2-v6-b9-4.jpg]360
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-tang-2-v6-b9.jpg]320
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-san-mai-b9-1.jpg]350
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-san-mai-b9-2.jpg]300
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-san-mai-b9-3.jpg]360
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-san-mai-b9-4.jpg]340
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-san-mai-b9-5.jpg]330
[img src=https://cmccorporation.vn/wp-content/flagallery/biet-thu-v6-b9-anh-nguyen/thumbs/thumbs_do-be-tong-san-mai-b9.jpg]300

Tên khách hàng: Bà Nguyễn Thiên Lý

Địa chỉ công trình: Biệt thự V6, B9 – Khu Biệt thự Biển & DV Du Lịch Anh Nguyễn, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2013