Biệt thự V6-B9 Anh Nguyễn

biet-thu-v6-b9-anh-nguyen


Tên khách hàng: Bà Nguyễn Thiên Lý

Địa chỉ công trình: Biệt thự V6, B9 – Khu Biệt thự Biển & DV Du Lịch Anh Nguyễn, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2013