Biệt thự LKUA01 – Khu đô thị biển An Viên

Chủ đầu tư: Ông Đặng Hữu Hùng

Địa chỉ công trình: Biệt thự gia đình LKUA01 – Khu đô thị biển An Viên

Năm thực hiện: 2012 – 2013