Biệt thự LK A14 – Khu đô thị Biển An Viên

Chủ đầu tư: Trần Thị Thương Hoài

Địa chỉ công trình: Biệt thự LKA14 – Khu đô thị Biển An Viên, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2009