Biệt thự DLA8/20 – Khu đô thị Biển An Viên

Chủ đầu tư: Chu Công Định

Địa chỉ công trình: Biệt thự DLA8/20 – Khu đô thị Biển An Viên, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2009