Biệt thự DL A9/8 – Khu đô thị Biển An Viên

Chủ đầu tư: Bà Phan Thị Hường

Địa chỉ công trình: Biệt thự lô 08 DLA9 – Khu đô thị Biển An Viên, Nha Trang, Khánh Hòa

Năm thực hiện: 2011