su-co-cong-trinh

Sự cố công trình: Định nghĩa và phân loại

Danh mục : Góc tư vấn - 27/02/2014

Trong nội dung của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia hàng năm có phần thống kê của các địa phương, ngành về sự cố các công trình xây…