DANH MỤC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN) ĐƯỢC CÔNG BỐ

Hiện nay một số tiêu chuẩn xây dựng 2012 (TCXD 2012) ban hành theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 đã có hiệu lực. Tuy nhiên một số tiêu chuẩn kèm theo vẫn chưa tìm được, gây khó khăn trong quá trình tìm kiếm tiêu chuẩn áp dụng trong công tác thiết kế – thi công xây dựng. Blog xây dựng tổng hợp và post lên đây danh mục tiêu chuẩn xây dựng 2012 ban hành theo Quyết định 3621/QĐ-BKHCN để các bạn tiện tra cứu. Link tải từng tiêu chuẩn sẽ được Blog xây dựng liên tục cập nhật

1        TCVN 3989 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công

2        TCVN 3990 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Quy tắc thống kê và bảo quản bản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

3        TCVN 3991 : 2012  Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa

4        TCVN 4037 : 2012  Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa

5        TCVN 4038 : 2012  Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa

6        TCVN 4056 : 2012  Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ – Định nghĩa

7        TCVN 4087: 2012   Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung

8        TCVN 4205 : 2012  Công trình thể thao – Sân thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

9        TCVN 4260 : 2012  Công trình thể thao – Bể bơi – Tiêu chuẩn thiết kế

10      TCVN 4318 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Sưởi, thông gió – Bản vẽ thi công

11      TCVN 4319 : 2012  Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

12      TCVN 4451 : 2012  Nhà ở – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

13      TCVN 4454 : 2012  Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế

14      TCVN 4470 : 2012  Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế

15      TCVN 4473 : 2012  Máy xây dựng – Máy làm đất – Thuật ngữ và định nghĩa

16      TCVN 4514 : 2012  Xí nghiệp công nghiệp – Tổng mặt bằng – Tiêu chuẩn thiết kế

17      TCVN 4529 : 2012  Công trình thể thao – Nhà thể thao – Tiêu chuẩn thiết kế

18      TCVN4601 : 2012   Công sở cơ quan hành chính nhà nước – Yêu cầu thiết kế

19      TCVN 4602 : 2012  Trường trung cấp chuyên nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

20      TCVN 4603 : 2012  Công trình thể thao – Yêu cầu sử dụng và bảo quản

21      TCVN 4604 : 2012  Xí nghiệp công nghiệp – Nhà sản xuất – Tiêu chuẩn thiết kế

22      TCVN 4607 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ tổng mặt bằng và mặt bằng thi công công trình

23      TCVN 4608 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

24      TCVN 4610: 2012   Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu gỗ – Ký hiệu quy ước và thể hiện trên bản vẽ

25      TCVN 4613 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu thép – Ký hiệu quy ước trên bản vẽ

26      TCVN 4614 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu quy ước các bộ phận cấu tạo ngôi nhà

27      TCVN 5422 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế – Ký hiệu đường ống

28      TCVN 5568 : 2012  Điều hợp kích thước theo mô đun trong xây dựng – Nguyên tắc cơ bản

29      TCVN 5570 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Ký hiệu đường trục và đường nét trong bản vẽ

30      TCVN 5571 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Bản vẽ xây dựng – Khung tên

31      TCVN 5572 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Bản vẽ thi công

32      TCVN 5577 : 2012  Rạp chiếu phim – Tiêu chuẩn thiết kế

33      TCVN 5593 : 2012  Công tác thi công tòa nhà – Sai số hình học cho phép

34      TCVN 5671 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thiết kế kiến trúc

35      TCVN 5672 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Hồ sơ thi công – Yêu cầu chung

36      TCVN 5673 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Cấp thoát nước bên trong – Hồ sơ bản vẽ thi công

37      TCVN 5681 : 2012  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chiếu sáng ngoài nhà – Bản vẽ thi công

38      TCVN 5686: 2012   Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Các cấu kiện xây dựng – Ký hiệu quy ước chung

39      TCVN 5895 : 2012  Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun

ISO 8560 : 1986

40      TCVN 5896 : 2012  Bản vẽ xây dựng – Bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

ISO 9431 : 1990

41      TCVN 6003-1 : 2012         Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 1: Nhà và các bộ phận của nhà

ISO 4157-1 : 1998

42      TCVN 6003-2 : 2012         Bản vẽ xây dựng – Hệ thống ký hiệu. Phần 2: Tên phòng và số phòng

ISO 4157-2 : 1998

43      TCVN 6077 : 2012  Bản vẽ nhà và công trình dân dụng – Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

44      TCVN 6078 : 2012 ISO 4172 1991        Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Bản vẽ lắp ghép kết cấu chế tạo sẵn

45      TCVN 6080 : 2012 ISO 2594 : 1972      Bản vẽ xây dựng – Phương pháp chiếu

46      TCVN 6083 : 2012 ISO 7519 : 1991      Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép

47      TCVN 6084 : 2012 ISO 3766 : 2003      Bản vẽ xây dựng – Thể hiện cốt thép bê tông

48      TCVN 6085 : 2012 ISO 7437 : 1990      Bản vẽ kỹ thuật – Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

49      TCVN 6203 : 2012 ISO 3898 : 1997      Cơ sở để thiết kế kết cấu – Các ký hiệu – Ký hiệu quy ước chung

50      TCVN 9210 : 2012  Trường dạy nghề – Tiêu chuẩn thiết kế

51      TCVN 9211 : 2012  Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế

52      TCVN 9212 : 2012  Bệnh viện đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

53      TCVN 9213 : 2012  Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế

54      TCVN 9214 : 2012  Phòng khám đa khoa khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế

55      TCVN 9254 – 1 : 2012      Nhà và công trình dân dụng – Từ vựng – Phần 1: Thuật ngữ chung

ISO 6707-1:2004

56      TCVN 9255 : 2012  Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà – Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

ISO 9836 : 2011

57      TCVN 9256 : 2012  Lập hồ sơ kỹ thuật – Từ vựng – Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

58      TCVN 9257 : 2012  Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế

59      TCVN 9258 : 2012  Chống nóng cho nhà ở – Hướng dẫn thiết kế

60      TCVN 9259-1:2012 ISO 3443-1 : 1979  Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

61      TCVN 9259-8:2012 Dung sai trong xây dựng công trình- Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

ISO 3443-8 : 1989

62      TCVN 9260:2012    Bản vẽ xây dựng – Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

ISO 6284 : 1996

63      TCVN 9261:2012    Xây dựng công trình – Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

ISO 1803 : 1997

64      TCVN 9262-1:2012 ISO 7976-1 : 1989  Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

65      TCVN 9262-2:2012 ISO 7976-2 : 1989  Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình. Phần 2: Vị trí các điểm đo

66      TCVN 9310-3 : 2012ISO 8421-3 : 1989 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. Phần 3: Phát  hiện cháy và báo cháy

67      TCVN 9310-4 : 2012ISO 8421-4:1990   Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. Phần 4: Thiết bị chữa cháy

68      TCVN 9310-8 : 2012ISO 8421-8 : 1990 Phòng cháy chữa cháy – Từ vựng. Phần 8: Thuật  ngữ chuyên dùng cho chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm

69      TCVN 9311-1 : 2012ISO 834-1 : 1999   Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 1: Yêu cầu chung

70      TCVN 9311-3 : 2012ISO/TR 834-3 : 1994        Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình  xây dựng – Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

71      TCVN 9311-4 : 2012ISO 834-4 : 2000   Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình  xây dựng – Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

72      TCVN 9311-5 : 2012ISO 834-5: 2000    Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

73      TCVN 9311-6 : 2012ISO 834-6: 2000    Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 6: Các yêu cầu riêng đối với dầm

74      TCVN 9311-7 : 2012ISO 834-7: 2000    Thử nghiêm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

75      TCVN 9311-8 : 2012ISO 834-8: 2000    Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng – Phần 8: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

76      TCVN 9312 : 2012 ISO 9251 : 1987      Cách nhiệt – Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu – Từ vựng

77      TCVN 9313 : 2012 ISO 7345 : 1987      Cách nhiệt – Các đại lượng vật lý và định nghĩa

78      TCVN 9365 : 2012  Nhà văn hóa thể thao – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

79      TCVN 9366-1 : 2012         Cửa đi, cửa sổ – Phần 1: Cửa gỗ

80      TCVN 9366-2 : 2012         Cửa đi, cửa sổ – Phần 2: Cửa kim loại

81      TCVN 9369:2012    Nhà hát – Tiêu chuẩn thiết kế

82      TCVN 9411 : 2012  Nhà ở liên kế – Tiêu chuẩn thiết kế

83      TCVN 9412 : 2012  Mộ và bia mộ – Tiêu chuẩn thiết kế